Przejdź do treści

Czynności przedodbiorowe

W celu prawidłowego przeprowadzenia odbioru mieszkania niezbędne jest dostarczenie następujących danych:

  1. Adres nieruchomości, gdzie będzie miał miejsce odbiór mieszkania
  2. Datę i godzinę odbioru
  3. Numer telefonu do osoby, która będzie brać udział w odbiorze mieszkania
  4. Zwymiarowany rzut, oraz przekrój pionowy odbieranego mieszkania
  5. Rzut instalacji
  6. Prospekt informacyjny wydawany przez dewelopera , który zawiera dane dotyczące standardów robót, oraz stanu wykończenia
  7. Inwentaryzacji powykonawczej powierzchni nieruchomości wraz z informacją na podstawie której normy przeprowadzono obliczenia
  8. Zestawienie zmian lokatorskich, o ile wystąpiły