Przejdź do treści
Strona główna » Inne usługi

Inne usługi

Kierownik Budowy

Poprowadzę Twoją budowę zgodnie z Obowiązującymi przepisami. Jako kierownik budowy pomogę dobrać zrównoważone rozwiązania techniczne, które pozwolą na osiągnięcie właściwych parametrów budynku, oraz nie wygenerują wysokich kosztów. Po zakończeniu budowy pomogę załatwić wszystkie formalności w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zakresem działalności obejmuję całe województwo podkarpackie.

Inspektor Nadzoru

W przypadku wybrania przez Ciebie kierownika budowy lub jeśli wybrałeś wykonawcę, który posiada w swojej kadrze osobę o takim charakterze, warto byłoby ustanowić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W tym przypadku dopilnuję poprawności prowadzonych przez wykonawcę prac, pod kątem jakości wykonawstwa jak i materiałów. Zakresem działalności obejmuję całe województwo podkarpackie.

Kontrola stanu technicznego

Okresowe kontrole stanu technicznego Budynku wykonywane zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego /półroczne, roczne, pięcioletnie/.

Ekspertyzy techniczne na potrzeby zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego.

Uzyskanie decyzji WZ

Planując budowę domu potrzebujemy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego mogę pomóc w uzyskaniu w Państwa imieniu niezbędnych zapewnień (dostawa prądu, wody, gazu i odbiór kanalizacji) i dokumentów (koncepcja planowej zabudowy i analiza planowanej inwestycji).