Przejdź do treści

Sprawdzeniu podlega w szczególności

  • zgodność deklarowanej powierzchni odbieranego mieszkania ze stanem faktycznym
  • tynki – płaszczyzny, kąty, zawilgocenia, jakość wykonania
  • posadzka – płaszczyzny, poziomy, jakość wykonania, wilgotność
  • stolarka okienna i drzwiowa – zgodność wykonania z projektem, poprawność wbudowania, rysy na szybach, szczelność
  • parapety wewnętrzne i zewnętrzne, jakość wykonania oraz prawidłowość obsadzenia
  • poprawność wykonania instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, CO
  • wentylację – poprawność działania
  • balkony, elewacje itd.
  • dach /w przypadku domów/ – ocena wizualna montażu pokrycia, obróbek blacharskich i orynnowania, oraz izolacja cieplna poddasza
  • elewacja / w przypadku domów/ – ocena wizualna (ciągłość izolacji cieplnej , pęknięcia, dylatacje itp.)