Przejdź do treści

O nas

Oferujemy odbiór wykonany przez inżyniera budownictwa posiadającego uprawnienia budowlane, doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru, połączone z wyposażeniem w nowoczesny, elektroniczny sprzęt pomiarowy, pozwalający na rzetelne przeprowadzenie odbioru.

Celem odbioru jest ujawnienie usterek, które w konsekwencji, prowadzić mogą do poważnych problemów w trakcie użytkowania lokalu.

Nie można przewidzieć skali usterek, jednak można powiedzieć, że występują zawsze.